parenthesis free notation

beskliaustis užrašas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Reiškinio užrašymo būdas nenaudojant skliaustų, bet išlaikant bet kokią reikiamą operacijų atlikimo eilę. Pirmiau rašomi operandai, po jų – operacijos ženklas, pavyzdžiui, vietoj a + b rašoma a b + (arba atvirkščiai). Taip rašant skliaustai tampa nebereikalingi bet kokio sudėtingumo reiškiniui užrašyti. Pavyzdžiui, reiškinys (a + b) / c × (d – e) užrašomas taip: a b + c / d e – ×. Beskliaustis užrašas patogus bet kokiam operacijas atliekančiam įtaisui. Kai skaitant paeiliui reiškinio užrašą aptinkamas operacijos ženklas, galima atlikti operaciją, nes operandai jau perskaityti ir jų reikšmės yra čia pat. Atlikus operaciją į tą reiškinio vietą, kur buvo operacijos ženklas ir operandai, reikia padėti rezultatą (kaip ir skaičiuojant reiškinį, užrašytą įprastu pavidalu), ir toliau tęsti reiškinio analizę ir skaičiavimą. Ši forma naudojama ir skaičiuotuvuose: pirmiau įvedami operandai, po jų – operacijos ženklas. Beskliausčio užrašo autorius yra lenkų logikas ir filosofas Janas Lukašievičius (Jan Łukaszewicz). Dėl to dažnai jis vadinama jo tautos vardu – lenkišku užrašu. atitikmenys: angl. parenthesis free notation; Polish notation ryšiai: dar žiūrėkreiškinys

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

  • parenthesis-free notation — noun a notation for forming mathematical expressions that does not use parentheses to delimit components • Hypernyms: ↑mathematical notation • Hyponyms: ↑prefix notation, ↑Lukasiewicz notation, ↑Polish notation, ↑postfix notation, ↑suffix… …   Useful english dictionary

  • Polish notation — Polish notation, also known as prefix notation, is a form of notation for logic, arithmetic, and algebra. Its distinguishing feature is that it places operators to the left of their operands. If the arity of the operators is fixed, the result is… …   Wikipedia

  • postfix notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator follows its operands • Syn: ↑suffix notation, ↑reverse Polish notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation * * * noun : reverse polish notation …   Useful english dictionary

  • Lukasiewicz notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands • Syn: ↑prefix notation, ↑Polish notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation …   Useful english dictionary

  • Polish notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands • Syn: ↑prefix notation, ↑Lukasiewicz notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation …   Useful english dictionary

  • prefix notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands • Syn: ↑Lukasiewicz notation, ↑Polish notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation …   Useful english dictionary

  • reverse Polish notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator follows its operands • Syn: ↑postfix notation, ↑suffix notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation …   Useful english dictionary

  • suffix notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator follows its operands • Syn: ↑postfix notation, ↑reverse Polish notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation …   Useful english dictionary

  • mathematical notation — noun a notation used by mathematicians • Hypernyms: ↑notation, ↑notational system • Hyponyms: ↑numeration system, ↑number system, ↑number representation system, ↑system of numeration, ↑ …   Useful english dictionary

  • Polish notation — beskliaustis užrašas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Reiškinio užrašymo būdas nenaudojant skliaustų, bet išlaikant bet kokią reikiamą operacijų atlikimo eilę. Pirmiau rašomi operandai, po jų – operacijos ženklas, pavyzdžiui, vietoj a +… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.